chống cháy – CÔNG TY TNHH TD OIL

Tag Archives: chống cháy

Các biện phòng chống chữa cháy căn bản

sqn1383188559

A. BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mục tiêu các biện pháp phòng cháy được sử dụng chủ yếu là: 1. Tạo môi trường không cháy và khó cháy bằng cách thay thế các khâu sản xuất kinh doanh, môi trường, thiết bị vật …

Xem chi tiết »