Việt Thái TD – CÔNG TY TNHH TD OIL

Việt Thái TD

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-040A

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-040A

Thông tin chi tiết: cảm biến lưu lượng DGF-040A Digital Flow có thể sử dụng được cho các môi chất sau: Dầu lửa, xăng, dầu diesel, dầu nhẹ, dầu nặng, nước, và các chất lỏng khác, v.v… Phạm vi đo: 700 đến 10.000l/h (10m3/h). Nguyên lý làm việc: bánh răng …

Xem chi tiết »

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-050A

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-050A

Thông tin chi tiết: cảm biến lưu lượng DGF-050A Digital Flow có thể sử dụng được cho các môi chất sau: Dầu lửa, xăng, dầu diesel, dầu nhẹ, dầu nặng, nước, và các chất lỏng khác, v.v… Phạm vi đo: 1.000 đến 25.000l/h (10m3/h). Nguyên lý làm việc: bánh răng …

Xem chi tiết »

Cảm Biến Lưu Lượng DGT-003AI

Cảm Biến Lưu Lượng DGT-003AI

Thông tin chi tiết: Model: DGT-003AI Item Model: DGT-003AI Major fluids: kerosene, Gasoline, diesel, light oil, heavy oil Accuracy (standard installation position): ±0.5% RS Maximum working pressure: 5MPa Fluid &Ambient temperature: -40 to150°C Flow-rate range (±1% RS): 0.5 – 50L/h Pulse unit(K-FACTOR): 7812P/L(0.000128L/P) Power voltage: 3-24V DC, Max 60mA Output …

Xem chi tiết »

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-065A

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-065A

Thông tin chi tiết: DGF-065A cảm biến lưu lượng Digital Flow có thể sử dụng được cho các môi chất sau: Dầu lửa, xăng, dầu diesel, dầu nhẹ, dầu nặng, nước, và các chất lỏng khác, v.v… Phạm vi đo: 1.500 đến 40.000l/h (40m3/h). Nguyên lý làm việc: 2 bánh …

Xem chi tiết »

Cảm biến lưu lượng DGF-025A

Cảm biến lưu lượng DGF-025A

Thông tin chi tiết: Cảm biến lưu lượng DGF-025A Digital Flow có thể sử dụng được cho các môi chất sau: Dầu lửa, xăng, dầu diesel, dầu nhẹ, dầu nặng, nước, và các chất lỏng khác, v.v… Phạm vi đo: 300 đến 5000l/h (5m3/h). Nguyên lý làm việc: bánh răng …

Xem chi tiết »

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-150A

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-150A

Thông tin chi tiết: DGF-150A cảm biến lưu lượng Digital Flow có thể sử dụng được cho các môi chất sau: Dầu lửa, xăng, dầu diesel, dầu nhẹ, dầu nặng, nước, và các chất lỏng khác, v.v… Phạm vi đo: 5.000 đến 250.000l/h (150m3/h). Nguyên lý làm việc: 2 bánh …

Xem chi tiết »

Cảm Biến Lưu Lượng DGT-025AI

Cảm Biến Lưu Lượng DGT-025AI

Thông tin chi tiết: Model: DGT-025AI Item Model: DGT-25AI Measurable fluid kerosene, Gasoline, diesel, light oil, heavy oil Accuracy (standard installation position) ±0.3% RS Maximum working pressure 10 Bar Fluid &Ambient temperature -40 to150°C Flow-rate range (±1% RS) 4L/M ~85L/M Pulse unit 1640 P/liter 0.00061 liter/P Power voltage 3 – …

Xem chi tiết »

Cảm Biến Lưu Lượng DGT-006AI

Cảm Biến Lưu Lượng DGT-006AI

Thông tin chi tiết: Model: DGT-006AI Item Model: DGT-006AI Major fluids kerosene, Gasoline, diesel, light oil, heavy oil Accuracy (standard installation position): ±0.5% RS Maximum working pressure: 5MPa Fluid &Ambient temperature: -40 to150°C Flow-rate range (±1% RS): 5 – 150L/h Pulse unit: 2583P/L, 0.000387 L/P Power voltage: 3-24V DC, Max …

Xem chi tiết »

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-100A

Cảm Biến Lưu Lượng DGF-100A

Thông tin chi tiết: DGF-100A cảm biến lưu lượng Digital Flow có thể sử dụng được cho các môi chất sau: Dầu lửa, xăng, dầu diesel, dầu nhẹ, dầu nặng, nước, và các chất lỏng khác, v.v… Phạm vi đo: 3.000 đến 150.000l/h (150m3/h). Nguyên lý làm việc: 2 bánh …

Xem chi tiết »